Xưởng sản xuất chi tiết

R&D NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Dựa trên những nghiên cứu về thị trường, sản phẩm, thị hiếu của khách hàng, xu hướng phát triển của các dòng sản phẩm đội ngũ R&D sẽ có những đánh giá tính khả thi của thị trường và sản phẩm đồng thời đưa ra đề xuất, định hướng phát triển sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tính khả thi của dự án.

có thể bạn quan tâm