Tổ chức sự kiện

Với WeCom, nỗ lực kinh doanh không phải để tối đa doanh thu hay lợi nhuận, mà là mang tới cho khách hàng đúng sản phẩm, dịch vụ họ cần. Chúng tôi tập trung phát triển các lĩnh vực: Đầu tư, Tư vấn và phát triển dự án, Định giá, Nghiên cứu thị trường, Tư vấn Xây dựng công trình... bằng kinh nghiệm chuyên sâu trên thị trường và đội ngũ chuyên môn vững vàng.

VỚI MÔ HÌNH D&B, WECOM SẼ GIÚP CHỦ ĐẦU TƯ GIẢM 30% THỜI GIAN VÀ 10 - 15% CHI PHÍ

Tiết kiệm thời gian: Hạn chế các thay đổi phát sinh, đảm bảo vận hành ăn ý theo yêu cầu CĐT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
Tối ưu vốn đầu tư: Mang tới nhiều giải pháp xử lý công việc với duy nhất một đầu mối giúp tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả kiểm soát dự án.
Chủ động thiết kế và quản lý tiến độ: Giảm những công đoạn, thời gian chờ khi phải phân chia và điều phối nhiều gói thầu nhỏ gây ảnh hưởng tới tiến độ.
Đảm bảo chất lượng: Tăng tính ràng buộc trách nhiệm chặt chẽ giữa Thiết kế và Thi công đồng thời cho phép tối đa hóa sáng kiến, giải pháp thực sự mang lại hiệu quả.

SẢN XUẤT
PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Dựa trên tầm nhìn, kinh nghiệm phát triển thành công nhiều dự án, WeCom sẽ đưa ra những ý tưởng phát triển dự án một cách mới mẻ, táo bạo, phù hợp với định hướng phát triển của từng loại hình bất động sản.

Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư tinh nhuệ, lành nghề
Tư vấn giải pháp chuyên sâu và toàn diện
Đáp ứng mọi nhu cầu kỹ thuật khắt khe
Mô hình quản lý tinh gọn, hiệu quả

Nhà sản xuất Big Events & Big Show

Với WeCom, nỗ lực kinh doanh không phải để tối đa doanh thu hay lợi nhuận, mà là mang tới cho khách hàng đúng sản phẩm, dịch vụ họ cần. Chúng tôi tập trung phát triển các lĩnh vực: Đầu tư, Tư vấn và phát triển dự án, Định giá, Nghiên cứu thị trường, Tư vấn Xây dựng công trình... bằng kinh nghiệm chuyên sâu trên thị trường và đội ngũ chuyên môn vững vàng.

VỚI MÔ HÌNH D&B, WECOM SẼ GIÚP CHỦ ĐẦU TƯ GIẢM 30% THỜI GIAN VÀ 10 - 15% CHI PHÍ

Tiết kiệm thời gian: Hạn chế các thay đổi phát sinh, đảm bảo vận hành ăn ý theo yêu cầu CĐT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
Tối ưu vốn đầu tư: Mang tới nhiều giải pháp xử lý công việc với duy nhất một đầu mối giúp tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả kiểm soát dự án.
Chủ động thiết kế và quản lý tiến độ: Giảm những công đoạn, thời gian chờ khi phải phân chia và điều phối nhiều gói thầu nhỏ gây ảnh hưởng tới tiến độ.
Đảm bảo chất lượng: Tăng tính ràng buộc trách nhiệm chặt chẽ giữa Thiết kế và Thi công đồng thời cho phép tối đa hóa sáng kiến, giải pháp thực sự mang lại hiệu quả.

KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING

Dựa trên tầm nhìn, kinh nghiệm phát triển thành công nhiều dự án, WeCom sẽ đưa ra những ý tưởng phát triển dự án một cách mới mẻ, táo bạo, phù hợp với định hướng phát triển của từng loại hình bất động sản.

Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư tinh nhuệ, lành nghề
Tư vấn giải pháp chuyên sâu và toàn diện
Đáp ứng mọi nhu cầu kỹ thuật khắt khe
Mô hình quản lý tinh gọn, hiệu quả